โครงการ/กิจกรรม


ประธานสภา อบจ.ร้อยเอ็ด นายก อบจ.ร้อยเอ็ด พร้อมคณะ มอบเงินสนับสนุนการป้องกันโควิด 19

 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชการเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบที่นอนและเครื่องนอน เครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสนามจังหวัดร้อยเอ็ด

 

นายสกล คุณอุดม ที่ปรึกษานายก อบจ.ร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

 ดร.เอกภาพ พลซื่อ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด


นางพรธิพา ไชยรัตน์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด


ดร.อุปกรณ์ ดีเสมอ
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด