นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบที่นอนและเครื่องนอน เครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสนามจังหวัดร้อยเอ็ด


โครงการ/กิจกรรม


วันที่ 29 เมษายน 2564 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด รับมอบอุปกรณ์ ข้าวของเครื่องใช้ และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นให้แก่ โรงพยาบาลสนามจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายเอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบที่นอนและเครื่องนอน เครื่องมือทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ , เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา จำนวน 17 รายการ , วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน และอื่นๆ จำนวน 40 รายการ เพื่อสนับสนุนบริการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019วันที่ : 29  เม.ย. 2564