นายสกล คุณอุดม ที่ปรึกษานายก อบจ.ร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด


โครงการ/กิจกรรม


วันที่ 27 เมษายน 2564 นายสกล คุณอุดม ที่ปรึกษานายก อบจ.ร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด โซนกลาง โดยกองสาธารณสุขดำเนินการไปยัง 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอธวัชบุรี อำเภอเสลภูมิ อำเภออาจสามารถ และอำเภอทุ่งเขาหลวง โดยรับขยะอันตรายชุมชน 3 ประเภท ได้แก่ 1.หลอดไฟทุกชนิด 2.แบตเตอรี่/ถ่านไฟฉาย 3.ภาชนะบรรจุสารเคมี ซึ่งสามารถรวบรวมขยะชุมชนได้ประมาณ 3 ตันวันที่ : 27  เม.ย. 2564