นายก อบจ.ร้อยเอ็ด มอบของใช้จำเป็นสนับสนุนโรงพยาบาลสนามจังหวัดร้อยเอ็ด


โครงการ/กิจกรรม


วันที่ 25 เมษายน 2564 ดร.เอกภาพ  พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบของใช้จำเป็นสนับสนุนโรงพยาบาลสนามจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่ : 25  เม.ย. 2564