นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบวาตภัย ณ อบต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด


โครงการ/กิจกรรม


วันที่ 23 เมษายน 2564 นายเอกภาพ? พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบวาตภัย ณ อบต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ดวันที่ : 23  เม.ย. 2564