ติดต่อเรา


สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด


โทรศัพท์ : 043-514063

โทรสาร : 043-511110

Email : -

Website : www.osp.pao-roiet.go.th

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด